Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Suplement do „Martyrologium…” Jerzego Klistały

HAMERLAK JÓZEF

Więzień obozu jenieckiego.

Urodzony w 1913 r., syn Antoniego i Marii z d. Szopa, zamieszkały w Bestwince pow. bielski. Pracownik Fabryki Josephy w Bielsku (kotlarz). Zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 r. do Wojska Polskiego w jednostcew Krakowie (broń pancerna), dostał się do niewoli – internowany w obozie jeńców rosyjskich i polskich w Białobrzegach. Tam 15.12.1941 r. zmarł na tyfus plamisty.

Bibliografia: materiały archiwalne Muzeum w Bestwinie.

HANZLIK-RĄBA HELENA

Więźniarka KL Auschwitz nr 43761, KL Flossenbürg.

Urodzona 27.09.1901 r. w Janowicach pow. bielski. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 3.05.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 43761. Następnie, przetransportowana do KL Flossenbürg. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 22.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 553; T. Lewczak, Wykaz ofiar mieszkańców Gminy Bestwina.

HEROK GUSTAW

Więzień KL Auschwitz nr E-301, nr 21333.

Urodzony 3.04.1922 r. w Landeku gmina Jasienica pow. bielski i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-301, a później zmieniono mu status i oznaczono jako więzień nr 21333. Przez jakiś czas przebywał w bloku 11. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 739.

HLINSTACK ADOLF

Więzień więzienia we Wrocławiu.

Urodzony 25.04.1890 r. w Bielsku, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Morawskiej Ostrawie, zawód ślusarz. Aresztowany 22.02.1941 r. i po wyroku z dnia 6.06.1941 r. skazany na 6 miesięcy ciężkiego więzienia za posiadanie broni – wyrok ten odsiadywał w więzieniu we Wrocławiu.

Bibliografia: A. Kurek, Czesi w więzieniach okupowanej Europy, Opole 2006 r., s. 259.

HUPPERT BUDRION

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony w 1907 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości synJózefa i Irmy z d. Wechsberg, inż. włókiennik. Aresztowany z całą rodzinąi przetransportowany do KL Auschwitz, tam zginął w 1943 r.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko; w zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.

HUPPERT FRYDERYK

Żołnierz kampanii wrześniowej.

Urodzony w 1911 r. w Bielsku i zamieszkały w tej miejscowości, synJózefa i Irmy z d. Wechsberg. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zginął w walce z hitlerowskim agresorem.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

HUPPERT IRMA z d. WECHSBERG

Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzona w 1885 r. we Frydku – Zaolzie, zamieszkała w Bielsku – żona Józefa, matka Budriona, Fryderyka, Leopolda, Rudolfiny. Aresztowana wraz z całą rodziną i przetransportowana do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginęła – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz datai okoliczności śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

HUPPERT JÓZEF

Więzień – nieznane miejsce uwięzienia.

Urodzony w 1881 r. w Strumieniu pow. cieszyński, od 1909 r. zamieszkały w Bielsku – mąż Irmy, ojciec Budriona, Fryderyka, Leopolda, Rudolfiny. Aresztowany wraz z całą rodziną i przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego i tam zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia, oraz data i okoliczności jego śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr med. Józefa Mazurka – zbiór 1 Bielsko.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41