Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Szkoła we Freimanie

Po założeniu szkoły w Karlsfeldzie założyłem drugą we Freimanie koło Monachium. Było tam około 28 000 mieszkańców.

Była to szkoła podstawowa, przedszkole, małe gimnazjum, szkoła handlowa. Ogółem było 30 nauczycieli (patrz Kronika Szkolna). Tu uczyłem m. innymi Jadzię, córkę przyszłego ministra spraw zagranicznych Jędrychowskiego.

On agitował również za powrotem do Polski. Zapamiętałem sobie jego argument: Panowie! W tej chwili odbywa się targ na ludzi… Gdy wrócimy do Polski za późno – będzie po targu. I ja doszedłem szybko do przekonania, że tutaj Polski nie zbuduję! Moje miejsce jest tam, w Polsce. I pierwszym transportem byłych więźniów wróciłem do kraju i tu byłem 5.09.1945 r.

Freiman 13.08.1945 13.09.1945

Edward Kazimierczak
Władysław Rudnicki
Eugeniusz Burzyński
Jan Szczepaniak
Mieczysław Szostak
Zygmunt Kłosowski
Franciszek Domakowski
Ludwik Sawicki
Kazimierz Dygantowski
Bolesław Szostak
Edward Makijewski
Antoni Rębisz
Zbigniew Jaźwiński
Jóżef Misiak
Danuta Jędrychowska
Teresa Zalewska
Hernyk Misiak
Stanisław Peterwas
Kazimierz Tchórzewski
Stanisław Jankiewicz
Jan Sawicki
Edward Makijewski
Danuta Ziółek
Andrzej Kłosowski
Wacłąw Sawicki
Jan Domalewski
Witold Sawicki
Witold Szelążek
Irena Iwańska
Teresa Szczepanik
Konstanty Kosarzewski
Elfreda Łozińska
Hubert Kamiński ksiądz
George Mather dyr.UNRRA
  Mierzwa
  Ćwilówna
  Kozłowska
  Dylek ksiądz