Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Z – Ż

ZACNY ROZALIA z d. MATLAK,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 23321.

Urodzona 8.05.1895 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, córka Andrzeja i Katarzyny z d. Handzlik, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 30.10.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 23321. Zginęła 3.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42834/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:05, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza” (grypa).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 506; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 29, s. 744.


ZACNY STANISŁAW,

Wiezien gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 56877.

Urodzony 27.04.1915 r. w Zaborzu pow. bielski, syn Ignaca i Rozalii z d. Wyrobek, zamieszkały w Zaborzu. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 6.08.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 56877. Zginął 17.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23822/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:35, określenie przyczyny zgonu to: „Lungenödem bei Herzschwäche” (odma płuc przy osłabieniu serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 203, 657; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 1276.


ZAJĄC ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 15.09.1919 r. w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 27.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


ZAJĄC JAN,

Więzien obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, ppor. WP. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do oflagu IIc w Woldenburgu, gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.60


ZAJĄC JÓZEF,

Więzien obozu jenieckiego.

Mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli, internowany do oflagu gdzie przebywał do wyzwolenia w 1945 r.

Bibliografia: J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.60


ZAJĄC MARIAN,

Wiezień KL Auschwitz.

Urodzony w 1902 r., dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Bielsku. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. w 1940 r., przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 115; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 766; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 233 wykazu).


ZAJĄC ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 15.05.1918 r. w Wilkowicach pow. bielski, zamieszkała w Nowym Bieruniu. Aresztiwana i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 4.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26220/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to: „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 712.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

W

WADELIK CZESŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-748.

Urodzony 8.10.1923 r. w Porąbce pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-748. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 748.


WAJDZIK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 32574.

Urodzony 9.03.1905 r. w Bielsku, syn Wawrzyńca i Katarzyny z d. Zomer, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany przez gestapo i przewieziony do KL Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 32574. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9010/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:12, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 166; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 10.


WALA RUDOLF SZYMON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 11.09.1894 r. w Mikuszowicach pow. bielski, syn Józefa i Marii z d. Dobija, zamieszkały w Kozach pow. bialski. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK (stopień wojskowy kapitan). Aresztowany w nocy z 25 na 26.09.1942 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 28.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25849/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 691; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, s. 118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; Ruch oporu w beskidzie śląskim w latach 1939-1945, pod red. K. Popiołka i H. Rechowicza, Katowice 1968 r. s. 77; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r., s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 341.


WALAS JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach.

Urodzony ? w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektoratu Bielskiego. Przez zdradę, aresztowany z innymi członakmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego – obwodu bielsko-bialskiego, żywieckiego, oświęcimskiego. Rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 676; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328.


WALCZAK EDWARD,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 52364.

Urodzony 25.05.1911 r. w miejscowości Czaniec gmina Porąbka, pow. bialski, syn Andrzeja i Józefy z d. Mrowiec, zamieszkały w Czańcu. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 25.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 52364. Zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30761/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 12:55, określenie przyczyny zgonu to: „Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 201; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 755.


WALUŚ ANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 66641.

Urodzona 22.06.1891 r. w Milówce pow. żywiecki, córka Michała i Marii z d. Jura, mieszkanka Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu – w organizacji AK. Aresztowana 24.10.1943 r. wraz z synem Władysławem, córką Marią, bratem Franciszkiem Szutą – pod zarzutem działalności konspiracyjnej, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziona do KL Auschwitz, 4.11.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 66641. Zginęł 1.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32919/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:15, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 600; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s. 67; PMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1319.


WALUŚ FRANCISZEK,

Wiezień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 16.06.1925 r. w Straconce – obecnie dzielnica Bielska-Białej, mieszkaniec Straconki. W okresie okupacji hitlerowskiej podjął walkę z okupanetem wstępując do partyzantki. Zatrzymany 17.10.1943 r. w Lipniku, gdy jego oddział napadł na niemiecki sklep w Białej. Przetrzymany na gestapo, a następnie przesłany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic przewieziony do KL Auschwitz, 27.01.1944 r. z wyroku nadzwyczajnego posiedzenia policyjnego sądu doraźnego „za przygotowywanie zdrady stanu i przynależność do organizacji konspiracyjnej” skazany został na śmierć w egzekucji publicznej w Jeleśni. (Skazani na powieszenie to: Józef Górny, Jan Bigos, Stefan Dudek, Alojzy Hamerlak, Michał Kąkol, Józef Łaszczak, Józef Szczygielski, Franciszek Waluś, Tadeusz Waluś, Władysław Waluś). Wyrok wykonano 30.01.1944 r. (zdjęcie obwieszczenia na str. 61).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 701; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612; J. Polak i M. Tomiczek Bielsko-Biała Straconka, wyd. Bielsko-Biała 1994 r. s.67; D. Czech Kalendarz wydarzen w KL Auschwitz, s. 612.


WALUŚ KAROL,

Wiezień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 18081.

Urodzony 24.01.1922 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku i stamtąd przewieziony do KL Auschwitz, 11.07.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18081. Zginął 20.06.1942 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 110; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S – Ś

SABLIK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 34125.

Urodzona 4.10.1922 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowana, po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziona do KL Auschwitz, 10.02.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 34125. Zginęła 24.01.1944 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 531; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SABLIK LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 2.04.1904 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.09.1942 r. – przez ścięcie na gilotynie.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 35; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


SABLIK STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 85178.

Urodzony 3.07.1902 r. w Pisarzowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, syn Jana i Anny z d. Zemanek, zamieszkały w Pisarzowicach. Aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przesłany do KL Auschwitz, 30.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85178. Zginął 18.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8587/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:10, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 238; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1079.


SABUDA JAN,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 28.10.1894 r. w Bestwinie pow. bielski, syn Stanisława i Zofii z d. Żurek, zamieszkały w Bestwinie. Aresztowany przez gestapo w Bielsku i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął 20.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22813/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy grypie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 657; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 273.


SADLIK EDMUND,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1149.

Urodzony 11.07.1923 r. w Międzybrodziu Bialskim pow. bielski, syn Izydora i Magdaleny z d. Kasperek, zamieszkały w Międzybrodziu. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w styczniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1149. Zginął 6.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4526/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie przyczyny zgonu to: „Versagen des Herzens und Kreislaufes” (niewydolność serca i układu krążenia).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 777; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 26.

SADLIK FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 103509, KL Ravensbrück.

Urodzony 30.09.1910 r w Bujakowie pow. bielski. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 17.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 103509. Następnie, 24.08.1944 r. przeniesiony do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 1.05.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 285.


SADOWSKA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 28015, KL Ravenbrück nr 45963.

Urodzona 20.09.1907 r. w Mikuszowicach pow. bielski. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 7.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28015. Następnie, przeniesiona do KL Ravenbrück i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 45963. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskała wolność 30.04.1945 r.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 514.


SANETRA ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 19.11.1885 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Józefa i Teresy z d. Sowa, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10817/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 8, s. 317.


SANETRA ELŻBIETA z d. JAKUNIEC,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 29587.

Urodzona 10.05.1895 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Wojciecha i Katarzyny z d. Gotowski, zamieszkała w Godziszce. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 19.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako wieźniarka nr 29587. Zginęła 17.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 15694/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to: „Grippe bei Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 517; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 11, s. 678.


SANETRA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 27727.

Urodzona 12.12.1921 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, córka Antoniego i Elżbiety, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana i osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, stamtad przewieziona do KL Auschwitz, 22.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27727. Zginęła 19.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20138/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 6:30, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Herzschwäche” (nieżyt/katar jelit przy niewydolności serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 513; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 14, s. 651.


SANETRA JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 104370.

Urodzony 22.08.1892 r. w Kalnej gmina Buczkowice pow. bielski, syn Michała i Marianny z d. Lorenz, zamieszkały w Buczkowicach pow. bielski. Aresztowany, po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 27.02.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 104370. Zginął 2.06.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 23420/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:31, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 289, 685; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 16, s. 906.


SANETRA MICHAŁ,

Więzień KL Auschwitz nr E-1936.

Urodzony 11.09.1907 r. w Godziszce gmina Buczkowice pow. bielski, syn Antoniego i Marii z d. Frydel, zamieszkały w Godziszce. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, w kwietniu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1936. Zginął 22.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8381/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 814; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 857.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P

PACUŁ ROMUALD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony ?, w Bielsku (lub Białej). W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK Inspektorat Bielski. Przez zdradę aresztowany z innymi członkmi tej organizacji i wpierw więziony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po uciążliwym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 675; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 329; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PACUT STANISŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz.

Urodzony 6.04.1915 r. w Brodach, syn Józefa i Herminy z d. Moroń. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. A. Asnyka, a następnie w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku – wydział mechaniczno-techniczny – którą ukończył w czerwcu 1934 r. Od 1924 r. harcerz I Drużyny Harcerskiej im. A. Asnyka w Białej. W 1935 r. powołany do służby wojskowej – ukończył w 1936 r. Szkołę Podchorążych w Modlinie.

Pracował do 1939 r. w Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym w Bielsku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako tokarz w Fabryce Maszyn Włókienniczych i Silników Elektrycznych Georga Schwabego w Bielsku, a równocześnie mocno zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wraz z Bernardem Nogajem pracował przy kolportażu i rozprowadzaniu prasy podziemnej. Organizował i szkolił harcerzy jako łączników AK na terenie powiatów Bielsko, Biała, Żywiec i Wadowice. Był oficerem łącznikowym Bielskiego Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 7.10.1942 r. za działalność w ruchu oporu, wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 25.01.1943 r. wraz z innymi członkami AK inspektoratu bielskiego, obwodu żywieckiego, sztabu obwodu oświęcimskiego (rozstrzelanie odbyło się najprawdopodobniej w obozie macierzystym – w komorze gazowej krematorium 1).

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 83; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 64 –71; J. Niekrasz Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985, s 117-118; D. Czech Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r, s. 328; M. Heller Ruch oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982 r. s. 179; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


PAJĄK JAN,

Więziony – nie ustalono miejsca uwięzienia.

Mieszkaniec Kęt pow. oświęcimski. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu, łącznik w inspektoracie bielskim ZWZ, blisko współpracujący z Edwardem Zajączkiem a następnie Henrykiem Boryczką. Aresztowany 18.03.1941 r. lecz po jakimś czasie odzyskał wolność – zwolniony z obozu. Aby uniknąć ponownego aresztowania, wyjechał do pracy do Niemiec, skąd powrócił do Kęt po półtorarocznym pobycie – ze względu na chorobę.

Bibliografia: F. Skrzypek Edward Jan Zajączek (1901-1942) Kontynuator idei ks. Stanisława Stojałowskiego, Warszawa 1993 r. s.53, 54.


PALCZEWSKI TADEUSZ,

Więzień więzienia Montelupich, KL Auschwitz nr 33158.

Urodzony 3.12.1914 r. w Szczyrku pow. bielski, syn Stefana i Stefanii z d. Klimaczak, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w więzieniu Montelupich w Krakowie, przesłany do KL Auschwitz, 25.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 33158. Zginął 27.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8955/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:56, określenie przyczyny zgonu to: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 168; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 1431.


PALUCH KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 16976.

Urodzony 1.03.1900 r. w Cięcinie pow. żywiecki, syn Mikołaja i Marii z d. Bok, mieszkaniec Wilkowic pow. bielski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, 30.05.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 16976. Zginął 3.09.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1302/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:05, określenie przyczyny zgonu to: „Wundrose” (róża przyranna).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 104; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 1, s. 1300.


PALUDNIKIEWICZ SERRON,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony w 1921 r., mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Praca Zbiorowa Ku pamięci rodakom z Porąbki, 2008 r. s. 22.


PANTUCZEK MARIA z d. PIELA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 8506.

Urodzona 17.11.1904 r. w Krzyżowej pow. żywiecki, córka Mateusza i Teresy z d. Suchoń, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziona do KL Auschwitz, 7.07.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 8506. Zginęła 25.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37744/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 493, 671; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; PMA-B Księga zgonów, t. 26, s. 244.


PAPIUREK JAN,

Więzień więzienia w Cieszynie, KL Mauthausen nr 7021.

Urodzony 2.07.1882 r. w Komorowicach Śl., pow. bielski syn Anny z d. Papiórek, zamieszkały w Komorowicach Śl. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej, a na skutek odniesionych ran został inwalidą. W okresie międzywojennym radny w gminie w Komorowicach Krakowskich. Aresztowany przez gestapo w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej „za jawne manifestowanie polskości” i uwięziony w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd przewieziony do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7021. Zginął 15.12.1940 r. o godz. 8:30.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Informacja J. Szczypka.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L – Ł

LACH IRENA,

Więźniarka KL Ravensbrück nr 96352, KL Mauthausen.

Urodzona 28.07.1921 r. w Lipniku – obecna dzielnica Bielska-Białej, córka Karola i Rozalii z d. Matlak, zamieszkała w Bielsku. Podczas okupacji hitlerowskiej wraz z mężem wywieziona w 1942 r. na roboty przymusowe do Niemiec – praca w gospodarstwie rolnym. W 1943 r. aresztowana i od 27.12.1944 r. przetransportowana do KL Ravensbrück, tam zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 96352. Od 7.03.1945 r. (prawdopodobnie w ramach ewakuacji więźniarek) dostała się do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków panujących w obu obozach, przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


LANKOSZ ADAM,

Więzień Montelupich.

Urodzony 31.10.1920 r. w Janowicach gmina Czechowice, pow. bielski, syn Kazimierza i Janiny. Po ukończeniu szkoły powszechnej, od 1920 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Bielsku – kończąc je maturą w 1939 r. Harcerz Drużyny Harcerskiej – zastępowy, przyboczny, uczestnik jubileuszowego obozu zlotowego ZHP w Spale. Na początku okupacji hitlerowskiej pojechał z rodzicami do Lwowa, ale już w połowie 1940 r. wrócił do Krakowa i zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK i w Szarych Szeregach. Aresztowany w listopadzie 1943 r., przetrzymany był w więzieniu Montelupich w Krakowie. Na początku 1944 r. rozstrzelany w okolicach Krakowa.

Bibliografia: Wszystko, co nasze, (Harcerska Martyrologia Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach II wojny światowej) Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 66; Dokument Komendy Chorągwi Bielskiej ZHP wydany w związku z odsłonięciem w Cieszynie Symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia – ofiar i następstw II wojny światowej, Wykaz Nr 1 – 1989 r., s. 3; Życiorysy harcerek i harcerzy z hufców Biała Krakowska i Bielsko którzy oddali życie, za Ojczyznę w latach 1939-1945. Praca zbiorowa Kręgu Instruktorskiego „Seniorów” przy Beskidzkim Hufcu ZHP w Bielsku-Białej, 1981 r., s. 49, 50; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia..


LASEK KATARZYNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 63456.

Urodzona 11.11.1885 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bialski, córka Franciszka i Katarzyny z d. Waluszek, zamieszkała w Dankowicach. Aresztowana, przewieziona do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 63456. Zginęła 26.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32796/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy katarze/nieżycie jelit).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1196.


LASTOK JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz E-321.

Urodzony w 1899 r. w Szczyrku pow. bielski. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku a stamtąd do KL Auschwitz, 3.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-321. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 740.


LASZCZAK ANTONI,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 24.04.1886 r. w Szczyrku-Salmopolu pow. bielski, syn Jakuba i Katarzyny z d. Pezdoń, zamieszkały w Szczyrku. Aresztowany, przewieziony do aresztu gestapo w Bielsku, a stamtąd do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29893/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschwäche bei Phlegmone” (niewydolność serca przy flegmonie).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 595; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 1349.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

K

KACZMARCZYK JÓZEF,

Więzień KL Auschwitz nr E-1555.

Urodzony 20.02.1913 r. w Kozach pow. bialski, syn Franciszka i Marii z d. Konkisz, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Trzebinii. Aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1555. Zginął 8.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 10276/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:55, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh“ (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 796; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 7, s. 1272.

 

KAISER AGNIESZKA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 10.10.1900 r. w miejscowości Lipowa pow. żywiecki, córka Piotra i Anieli z d. Mrowiec, zamieszkała w Wilkowicach pow. bielski. Aresztowana i na krótko przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłana do KL Auschwitz. Zginęła 29.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36736/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, określenie przyczyny zgonu to: „allgemeine Körperschwäche“ (ogólne wyczerpanie organizmu).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 718.

 

KAJSTURA ZOFIA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 7441.

Urodzona 3.11.1899 r. w Chybiu pow. bielski, córka Józefa i Jadwigi, zamieszkała w Dziedzicach pow. bielski. Aresztowana i na krótko przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przesłana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7441. Zginęła 20.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36694/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:25, określenie przyczyny zgonu to: „Herzschlag“ (zawał serca).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 690.

 

KAJZER KAZIMIERZ,

Więzień Polenlagru nr 40 Frysztat, Polenlagru nr 63 w Czechowicach.

Urodzony 3.04.1928 r. w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski, syn Jana i Agnieszki z d. Łukaszek, zamieszkały w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej, 10.05.1943 r. wraz z rodzicami aresztowany i przewieziony do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 40 we Frysztacie. Latem 1944 r. przeniesiony do Polenlagru nr 63 w Czechowicach, zaś 20.01.1945 r. więźniów tego podobozu włączono do marszu ewakuacyjnego więźniów z KL Auschwitz w Oświecimiu – do Wodzisławia Śl. Przy sprzyjających warunkach, uciekł z noclegu w okolicach Żor – dzięki czemu przeżył.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła Miejskiego im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.

 

KALARUS WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony 18.08.1899 r. w Zabrzegu pow. bielski. Aresztowany i na krótko przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 31.10.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; J. Wrzoł, Cmentarz w Zabrzegu, Zabrzeg 1995 r., s. 240.

 

KALINOWSKI BOLESŁAW,

Zginął w Charkowie.

Urodzony 20.10.1899 r. w Wolicach woj. kieleckie, nauczyciel Publicznej Szkoły powszechnej w Jaworzu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski – zamieszkały w Jaworzu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako podporucznik rezerwy piechoty. Dostał się do sowieckiej niewoli i był internowany w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany 04/05.1940 r. przez NKWD w zbiorowej egzekucji w Charkowie.

Bibliografia: M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 369; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 86 wykazu).

 

KALINOWSKI JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, wiezienia w Katowicach.

Urodzony w 1906 r. w Bielsku. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 12.01.1943 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 37.

 

KAŁUŻA HELENA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 8.09.1916 r. w Cieszynie, córka Andrzeja i Zuzanny z d. Kożdoń, zamieszkała w Bielsku. Aresztowana, osadzona w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przesłana do KL Auschwitz, gdzie zginęła 25.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 32788/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to: „Influenza“ (grypa).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 665: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 22, s. 1230.

 

KAMIEŃCZYK MIECZYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-501.

Urodzony 27.12.1924 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 14.11.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-501. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 747.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I – J

IWANICKI EMIL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-7548.

Urodzony 6.12.1918 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-7548. Odzyskał wolność w październiku 1944 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1005.


IWANICKI WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1298.

Urodzony 23.07.1922 r. w Kaniowie gmina Bestwina, pow. bielski, syn Bazyla i Anny z d. Olek, zamieszkały w Kaniowie. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1298. Zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3169/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: „Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 784; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 167.


IZMAŁOWICZ IRENA,

Więźniarka Polenlagru nr 10 w Siemianowicach.

Urodzona 5.09.1937 r. w Bielsku, córka Józefa i Gertrudy z d. Szwarz, zamieszkała w Bielsku. W okresie okupacji hitlerowskiej – w maju 1942 r. wywieziona z matką i bratem do niemieckiego obozu dla Polaków – Polenlagru nr 10 w Siemianowicach. Tam przebywała w warunkach obozowych od 23.07.1942 r. do 13.08.1943 r. Po zwolnieniu z obozu, do końca okupacji zamieszkiwała z matką w Zabłociu k.Strumienia.

Bibliografia: Deklaracja osobowa Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych im. J. Kilińskiego w Bielsku-Białej.


JACHIMEK EUGENIUSZ,

Więzień KL Auschwitz nr E-1643.

Urodzony 12.04.1915 r. w Bielsku, syn Michała i Michaliny z d. Tumidajski, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Tarnowie. Aresztowany i przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, w marcu 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1643. Zginął 19.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8130/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to: „Phlegmone bei Körperschwäche“ (flegmona przy wyczerpaniu organizmu)

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 800; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 6, s. 608.


JACHIMOWICZ BERL,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Dachau nr 158847.

Urodzony 8.03.1912 r. w Bielsku, z zawodu cieśla. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 158847. Zginął w tym obozie 24.04.1945 r.

Bibliografia: ks. E. Chart Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. „Słowo Polskie”, s. 92.


JACHNA LUDWIK,

Więzień KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 26.01.1885 r., nauczyciel Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Białej Krakowskiej. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność rychu oporu – w organizacji ZWZ. Aresztowany 20.04.1940 r., a więc w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.04.1941 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 61; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 342; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 74 wykazu).


JACHNIK JAN,

Wiezień KL Auschwitz.

Urodzony 13.05.1903 r. w Międzyrzeczu Dolnym gmina Jasienica, pow. bielski, robotnik budowlany. Od 25.10.1939 do 24.07.1941 r. pracował w firmach budowlanych w Bielsku, Wrocławiu, Międzyrzeczu. Od września 1941 r. zatrudniony jako przymusowy pracownik transoportu w IG Farbenindustrie AG w Oświecimiu. Aresztowany w lipcu 1944 r. i uwięziony w KL Auschwitz (Birkenau), tam zarejestrowany jako więzień „wychowawczy”. Zginął 30.09.1944 r.

Bibliografia: Dokument T/D – 1359798 z dn. 6.03.1992 r. Arolsen: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


JAGIELSKI LEOPOLD,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1925 r. w Ligocie gmina Czechowice, pow. bielski, robotnik. Aresztowany, wpierw osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do więzienia w Katowicach. Zginął 25.081944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 43.

Strony: 1 2 3 4 5

G

GABRYŚ KAZIMIERZ,

Więzień KL Auschwitz.

Urodzony 20.11.1914 r. w Kozach pow. bialski. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i uwięziony w KL Auschwitz, gdzie zginął w 1940 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.


GACEK JAN KAZIMIERZ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 1.03.1914 r. w Kozach pow. bialski, syn Józefa i Marianny z d. Owczarz. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął 3.03.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13130/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:00, określenie przyczyny zgonu to: „Darmkatarrh bei Wassersucht” (nieżyt/katar jelit przy puchlinie wodnej serca).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1127; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 1108.


GACEK WŁADYSŁAW,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 25.04.1927 r., mieszkaniec Kóz pow. bialski. Aresztowany i po przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął w 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje.


GAJ OSKAR,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1924 r. w Bielsku, fryzjer. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, a następnie przewieziony do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 18.07.1944 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 42.


GAJDZICA JAN ks. ewang.,

Prześladowany za postawę antyniemiecką.

Urodzony w 1900 r. w Żywcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę w gimnazjum w Bielsku i Cieszynie. Po ukończeniu studiów teologicznych, proboszcz w parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu. W 1941 r. karnie perzeniesiony do Ustronia. Uzasadnieniem przeniesienia było, że jako ksiądz nie popierał polityki i metod postępowania hitlerowskich Niemiec na okupowanym terenie.

Bibliografia: J. Kubaczka, 700 lat Jasienicy,Kraków 2005 r. s. 156-170.


GAJER WIKTOR,

Więzień gestapo w Bielsku, w Gliwicach, KL Auschwitz nr 20513, E-206.

Urodzony 16.09.1919 r. w Komorowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, w więzieniu gestapo w Gliwicach, następnie przewieziony do KL Auschwitz, 5.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20513, a po jakimś czasie zmieniono jego staus na więźnia „wychowawczego” nr E-206. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 735.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

FABIA JÓZEF,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 12.02.1923 r. w Kozach pow. bialski, syn Kazimierza i Heleny z d. Matzner, mieszkaniec Kóz. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 22.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18938/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnblutung” (krwotok mózgowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1126; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 926.


FALIŃSKI LEON,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen, KL Mittelbau-Dora nr 109419.

Urodzony 11.06.1906 r. w Kozach, pow. bialski. Aresztowany 10.05.1944 r., po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Gross-Rosen. Stamtąd, 11.02.1945 r. przeniesiony do KL Mittelbau-Dora (miejscowość w Niemczech w pobliżu Nordhausen – okręg Halle), tam zarejestrowany jako więzień nr 109419. Zginął w kwietniu 1945 r.

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia.


FARUGA ALOJZY,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1017.

Urodzony 12.01.1924 r. w Dankowicach gmina Wilamowice, pow. bielski. Wiosną 1940 r. wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec (okolice Kłodzka), skąd w 1941 r. odesłano go na leczenie do rodzinnych Dankowic. Władze niemieckie zarzuciły mu jednak symulowanie i uchylanie się od pracy, więc 9.01.1942 r. został aresztowany i z siedziby gestapo w Bielsku przewieziony do KL Auschwitz. Początkowo zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień numer obozowy – w serii ogólnej ok. 25000, a później oznaczono go jako więźnia „wychowawczego” nr E-1017 Odzyskał wolność 10.03.1942 r. – zwolniony z obozu.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 771; Rrelacja z dn. 7.02.1973 r. złożona przez A. Farugę.


FEILHAUER JAN,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Katowicach.

Urodzony w 1911 r. w Czechowicach pow. bielski, murarz. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w areszcie gestapo w Bielsku przewieziony został do więzienia w Katowicach, gdzie zginął 3.12.1942 r. – przez ścięcie gilotyną.

Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłebiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1935-1945, Śląski Instytut Wydawniczy, Katowice 1983 r., s. 36.


FELIKS SIEGFRIED,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzony 3.08.1902 r. w Bielsku, syn Leopolda i Anny z d. Neugröschl. Aresztowany i po kilkudniowym osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony został do KL Auschwitz, gdzie zginął 17.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31162/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:35, określenie przyczyny zgonu to: „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego).

Bibliografia: Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 21, s. 1154.


FENDER OTTO,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21796, nr E-375.

Urodzony 24.10.1910 r. w Wapienicy pow. bielski. Aresztowany i po kilkudniowym osadzeniu w areszcie gestapo w Bielsku, przewieziony do KL Auschwitz, 16.10.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21796. Po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-375. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 742.


FERENS JERZY,

Więzień gestapo w Bielsku, więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen.

Urodzony 24.04.1875 r. w Tarnowie, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku, zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany w nocy 23 na 24.08.1944 r. i przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd po paru dniach w transporcie zbiorowym przewieziono go do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany został do KL Goss-Rosen. Zginął w tym obozie w styczniu 1945 r.

Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 49; M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 277; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 51 wykazu).

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

D

DADOK MARIANNA,

Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Auschwitz.

Urodzona 22.12.1880 r. w Wilkowicach pow. bielski, córka Jana i Katarzyny z d. Krysta, mieszkanka Bielska. Aresztowana i wpierw przetrzymana w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziona została do KL Auschwitz, zginęła 30.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26082/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 3:45, określenie przyczyny zgonu to: „Gehirnschlag” (udar mózgu).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1157; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 18, s. 582.


DALMANN REISEL ROMA z d. RAKOVER,

Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 28.05.1918 r. w Białej pow. bialski, zamieszkała w okresie okupacji hitlerowskiej w Zeist b/Utrecht – Holandia. Aresztowana przez policję okupacyjną i w transporcie zbiorowym przewieziona do KL Auschwitz, gdzie zginęła 18.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21906/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to: „Nierenentzündung“ (zapalenie nerek).

Bibliografia: APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 904.


DAMEK MARIA,

Więźniarka więzienia w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 39841, KL Ravensbrück.

Urodzona 16.09.1912 r. w Mikuszowicach Krakowskich pow. bialski. Aresztowana w grudniu 1939 r. za brak zameldowania i przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przesłana do KL Auschwitz, 2.04.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 39841. Następnie, przeniesiona w KL Ravensbrück, skąd w gronie innych więźniarek wiosną 1945 r. ewakuowano ją do Szwecji.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 546; Ankieta z dn. 26.03.1976 r. wypełniona osobiście przez M. Damek (sygn. Mat./11025, nr inw. 162529).


DAMEK MICHAŁ,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-2890.

Urodzony 2.09.1915 r. w Wilkowicach pow. bielski, syn Michała i Rozali z d. Nikiel, mieszkaniec Porąbki pow. bialski. Aresztowany i wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-2890. Zginął 5.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18346/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:35, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 854; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 13, s. 340.


DANEL FRANCISZEK,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-1280.

Urodzony 6.08.1917 r. w Czechowicach pow. bielski, syn Jerzego i Jadwigi z d. Chlebek, mieszkaniec Czechowic. Aresztowany, wpierw przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Auschwitz, w lutym 1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E-1280. Zginął 27.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 5892/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:45, określenie przyczyny zgonu to: „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 783; Kronika Beskidzka – lista ofiar mieszkańców Podbeskidzia; APMA-B Księga zgonów, t. 4, s. 1392.


DANEL JAN I,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz 108745, KL Gusen 43881 i 12446, KL Mauthausen.

Urodzony 28.11.1899 r. w Międzyrzeczu pow. bialski, zamieszkały w tej miejscowości. W okresie okupacji hitlerowskiej 9.03.1943 r. aresztowany, osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, następnie w transporcie zbiorowym z rejencji katowickiej przewieziony do KL Auschwitz, 18.03.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 108745. 13.04 1943 r. przesłany do KL Gusen i tam oznaczony jako więzień nr 43881 i 12446, a stamtąd 18.06.1943 r. został przeniesiony do KL Mauthausen Kastenhofen. Jego rodzinę wysiedlono z rodzinnego gospodarstwa i wysłano do obozu dla Polaków – Polenlagru nr 83 w Dolnym Beneszowie, a po kilku dniach przeniesiono ich do Polenlagru nr 92 Katscher w Kietrzu woj. opolskie.

Bibliografia: Informacja Archiwum PMA-B; Informacja od A. Mrzyk-Łuczyńskiej.


DANEL JAN II,

Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr 21037, nr E-271.

Urodzony 3.10.1908 r. w Czechowicach pow. bielski. Aresztowany, przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przesłany został do KL Auschwitz, 20.09.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21037, a po jakimś czasie zmieniono jego status w obozie na więźnia „wychowawczego” nr E-271. Nieznany jest dalszy losy tego więźnia.

Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 738.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11