Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
15.05.1883 r.

PUCHER PAWEŁ ks.,

Urodzony 15.05.1883 r. w Łaziskach Górnych pow. pszczyński, syn Michała i Marii z d. Góralczyk. Wykształcenie średnie otrzymał w gimnazjum bytomskim w latach 1895-1902. Po ukończeniu studiów teologicznych na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego, święcenia kapłańskie przyjął 23.06.1906 r., potem duszpasterz w Jastrzębiu Górnym, Łanach, Szopienicach. W czasie pierwszej wojny światowej, od 1915 r. kapelan szpitala wojskowego w Sławęcicach, potem wikary w Kochłowicach i dalej – dziekan, proboszcz parafii Łagiewniki k/Bytomia. Aresztowany 3.05.1940 r. wraz z ks. Feliksem Zielińskim i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schona, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 15.08.1940 r. ponownie przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 14492 r. Zwolniony do domu 20.09.1940 r. Zmarł 9.10.1946 r. w Łagiewnikach.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 337; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.