Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
ADAMCZYK WŁADYSŁAW,

Nie ustalona data urodzenia oraz miejsce zamieszkania. Aresztowany prawdopodobnie wiosną 1940 r. i 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony do domu w 1941 r. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Informacja pochodząca z mat. IPN w Katowicach.