Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
ADAMIEC LUDWIK,

ADAMIEC LUDWIK,

Urodzony 29.10.1904 r. w Królewskiej Hucie (obecna nazwa Chorzów), i zamieszkały w tej miejscowości. Zawód karczmarz. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim, społecznik – należał do Związku Zachodniego. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7705. Zwolniony z obozu 6.03.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.