Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
AUGUSTYŃSKI TADEUSZ,

Urodzony 18.02.1903 r. w Rocimowicach k/Proszowic, syn Teodora i Zuzanny, zamieszkały w Sosnowcu, kierownik szkoły. Aresztowany 12.04.1940 r. i po przeprowadzonej rewizji w domu, przewieziony do hali fabryki Schoena w Sosnowcu (zamienionej wówczas na obóz – więzienie zborne), skąd 13.04.1940 r. w transporcie zbiorowym – kolejowym (w specjalnym pociągu), ze stacji Sosnowiec przewieziony został do KL Dachau. Następnie, wraz z współwięźniem Nogajem przeniesiony był do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 25.11.1940 r., z nakazem codziennego zgłaszania się przez pięć miesięcy na posterunku gestapo w Sosnowcu. Po tym okresie wyjechał do Generalnej Guberni gdzie przebywał do końca okupacji.

Nauczyciel z Sosnowca. Aresztowany i przewieziony do więzienia – hal fabryki Schoena w Sosnowcu, a stamtąd 9.04.1940 r. w transporcie zbiorowym – koleją, przewieziony do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Postscriptum: Współwięźniami z Sosnowca byli: Władysław Kunicki – kierownik szkoły, Roman Koprowski – działacz harcerski i kierownik szkoły, nauczyciel Kałuża, Szydłowski – dyrektor Liceum ogólnokształcącego który zginął w obozie, Kozioł prof. z Liceum który zginął w KL Gusen, Koenih – adwokat, Wojciński dr med. – lekarz.

Bibliografia: Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.