Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
BACIŃSKI ROHUS,

Urodzony 16.08.1906 r. Mieszkaniec Świętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.