Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
BACZKOWSKI WŁADYSŁAW,

Urodzony 3.07.1911 r. w Majkowicach, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski. Wykształcenie średnie – ukończył Studium Spółdzielcze przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracował w spółdzielczości w Krakowie jako urzędnik. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po klęsce wrześniowej uniknąwszy dostania się do niewoli, wrócił do Brzeszcz. Aresztowany wraz z bratem Mieczysławem i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6653. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 23.07.1941 r. We wrześniu 1941 r. po podleczeniu się, podjął pracę fizyczną – pracował na kop. „Brzeszcze”. Zmarł w 1982 r. w Bielsku-Białej.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.