Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
BARAŃCZAK IGNACY,

Urodzony 24.01.1899 r. Mieszkaniec Chropaczowa – obecnie dzielnica Świętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.