Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
BOCEK KAROL,
 Bocek Karol pop

Urodzony 7.05.1916 r. w Nawsiu k/Jabłonkowa – Zaolzie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Kształcił się w Śląskiej Ostrawie (matura w 1936 r.). Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego pracował jako nauczyciel w Nawsiu, a później w Publicznej Szkole Powszechnej w Gutach. Z zamiłowania muzyk, dyrygent Chóru Nauczycieli Polskich w części Śląska Cieszyńskiego. Aresztowany 20.04.1940 r. i więziony w Cieszynie.

Z Cieszyna, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, i dalej – przeniesiony do KL Mauthausert-Gusen. Zginął w tym obozie 25.09.1940 r.

Postscriptum: Rodzina starała się o sprowadzenie jego prochów – urnę z prochami pochowano 29.01.1941 r. na cmentarzu w Nawsiu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.