Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
d86399

PROCNER ANTONI,

Więzień w Bielsku, Cieszynie, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 16.05.1911 r. w Straconce pow. bialski, syn Józefa i Julii z d. Ciurla, zamieszkały w Kętach pow. oświęcimski. Nauczyciel w Międzybrodziu Bialskim. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli giętych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 24.07.1941 r. o godz. 7:00.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.