Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Eksterminacja inteligencji polskiej na Śląsku 23-24.04.1940

Henryk Malinowski

Ur. 22 lipca 1898 r. Wyszogród – zm. 27 października 1940 r. Mauthausen

Henryk Malinowski urodził się 22 lipca 1898 roku w Wyszogrodzie z ojca Antoniego i matki Marii z Koperów. Ojciec był rolnikiem i posiadał gospodarstwo. Henryk miał czterech braci i dwie siostry. Pięcioro rodzeństwa poświęciło się zawodowi nauczycielskiemu, jeden z braci studiował medycynę. Do szkoły elementarnej uczęszczał Henryk w Wyszogrodzie. W 1913 roku rozpoczyna naukę w Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie pod Warszawą i kończy 3 kursy w 1916 roku. W październiku 1916r. rozpoczyna pracę jako nauczyciel szkoły powszechnej w Przedpełcach, pow. Płock. 1 września 1918 roku obejmuje posadę nauczyciela szkoły elementarnej w Staroźrebach.

W czasie wojny bolszewickiej wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego. Służbę wojskową pełni w stopniu kaprala- jest kierownikiem Kancelarii Sztabu 4- go Dywizjonu 9- go Pułku Artylerii Polskiej. W W.P. służy od 10 sierpnia 1920 r. do 12 marca 1921. W tym czasie w Wojsku Polskim są dwaj bracia Henryka.

W dniu 24 czerwca 1922 r. żeni się z Heleną z Walterów, która w Staroźrebach pracowała jako nauczycielka szkoły powszechnej. Henryk stale się dokształca na specjalistycznych kursach. W 1925 roku jako eksternista składa w Państwowym Gimnazjum im. T. Rejtana W Warszawie egzamin w zakresie programu sześciu klas szkoły średniej mat.- przyrodniczej. W Lublinie- w tym samym roku- zdaje egzamin uzupełniający dla czynnych nauczycieli z przedmiotów pedagogiczno- dydaktycznych.

Od 1 września 1925 r. kieruje 3 klasową szkołą powszechną w Maliszewie, od 1926 r. zaś pracuje jako kierownik 5 klasowej szkoły powszechnej w Skibniewie, powiat Olszew. Uczestniczy w licznych kursach nauczycielskich. Otrzymuje roczny urlop płatny na studia na Wyższym Kursie Nauczycielskim (WKN ) w Lublinie. Zdaje tam egzamin i otrzymuje „kwalifikacje dodatkowe” dla zawodowych nauczycieli szkół powszechnych. W 1929 r. otrzymuje medal „Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości”. W pracy zawodowej otrzymuje bardzo wysokie oceny.

W 1929 r. i 1933 r. rodzą się dwaj synowie Jan i Stanisław. W 1933 r. w drodze konkursu otrzymuje stanowisko kierownika 7 klasowej publicznej w Białej Krakowskiej – Leszczynach. Intensywnie pracuje, także społecznie. Nowa placówka i nowe środowisko wymagają zdobycia zaufania i akceptacji. Za pracę otrzymuje bardzo dobre opinie ze strony Inspektoratu Szkolnego w Białej Krakowskiej.

W dniu 3 września 1939 roku odziały Wermachtu wkraczają na teren Bielska- Białej. W marcu 1940 r. zostaje z rodziną usunięty ze służbowego mieszkania. Prowadzi tajne indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży. Jako patriota zostaje aresztowany- w ramach tzw. Akcji AB- i wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau (Bawaria) a następnie do Mauthausen- Gusen (Austria). Wycieńczony ciężką pracą w kamieniołomach ginie 27 października 1940 r.

Strony: 1 2