Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id 86058

KRZYSZKOWSKI WŁADYSŁAW,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 6635,

 Krzyszkowski Władysław pop

Urodzony 5.01.1903 r. w Ostrawie i zamieszkały w Ostrawie-Radwanice (198). Uczęszczał do polskiej szkoły ludowej w Ostrawie-Kończyczkach, kształcił się w orłowskim gimnazjum, a następnie w seminarium nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1923 r. Nauczyciel wydziałowy – uczył w Ostrawie, Mariańskich Górach, Łazach. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6635.

Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. lecz zaraz wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe w Rzeszy. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie, uczył w Trzyńcu, Błędowicach Dolnych. Zmarł 14.11.1980 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.