Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id 86392

POPIELA MACIEJ,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau.

Urodzony 1.02.1896 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie II (1564). Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. Wrócił do domu 23.07.1945 r. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.