Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id 86706

WOJNAR RUDOLF,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 3559, 1011.

 Wojnar Rudolf pop

Urodzony 18.01.1908 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Ostrawie Śl. – matura 1927 r., egzamin kwalifikacyjny 1929 r. Wybitny działacz w ruchu śpiewactwa polskiego, ceniony dyrygent, nauczyciel w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3559, 1011. Zwolniony z obozu 1.04.1941 r.

Do końca okupacji pracował w kopalni węgla. Po zakończeniu wojny, w 1948 r. powołano do życia Zrzeszenie Śpiewacze którego został pierwszym przewodniczącym. Do 1968 r. kontynuował pracę pedagogiczną, działając nadal w ruchu śpiewaczym. Zmarł 27.09.1980 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.