Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id26677

WĄDOLNY JAN, ks.,

Urodzony 22.10.1881 r. w Wadowicach pow. Bielski, zamieszkały w Hecznarowicach. Po studiach teologicznych – przyjął świecania kapłańskie w 1904 r., pracę duszpasterską podjął jako wikary w Hecznarowicach, a także katecheta w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Kętach, Żywcu i Kaniowie. Od 28.01.1932 r. objął funkcję proboszcza w Hecznarowicach. Aresztowany wiosną 1940 r. i po przetrzymaniu przez gestapo w Bielsku, następnie przesłany do cieszyńskiego więzienia. Od 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7084. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po siedmiu miesiącach tj. 25.11.1940 r. dzięki kaucji został zwolniony z obozu, ale zastosowano wobec niego areszt domowy do końca wojny. Po wojnie, ponownie duszpasterz w Hecznarowicach. Zmarł 29.04.1957 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.