Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85628

ADAMCZYK ADOLF

Urodzony 31.07.1898 r. w Straconce dzielnica Bielska. Wykształcenie średnie – urzędnik państwowy – były wicestarosta bielski. Aresztowany 24.04.1940 r. i dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu w 1941 r. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.