Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85629

ADAMCZYK DOMINIK

Urodzony 9.08.1890 r. w Gorzowie lub Górowie Iłowickim, pow. bartoszycki, mieszkaniec Niewiadomia – dzielnica Rybnika. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3019. Zwolniony z obozu 16.07.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.