Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85632

ADAMIEC LUDWIK

Urodzony 29.10.1904 r. w Królewskiej Hucie (obecna nazwa Chorzów), i zamieszkały w tej miejscowości. Zawód karczmarz. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim, społecznik – należał do Związku Zachodniego. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7705. Zwolniony z obozu 6.03.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.