Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85633

ADAMSKI FRANCISZEK,

 Adamski Franciszek

Urodzony 15.05.1893 r. w Janowicach pow. bielski, syn Franciszka i Ewy z d. Bojdys. Po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej w Białej, przeniósł się do polskiego gimnazjum w Cieszynie. W 1907 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej (Krakowskiej) – ukończone w 1912 r. Pracował jako nauczyciel w Otułęży pow. mielecki. Od 1.09.1914 r. zgłosił się do Legionów. W 1915 r. dostał się do niewoli i był więziony w obozie rosyjskim. We wrześniu 1918 r. po powrocie do domu aresztowany przez władze austriackie – więziony przez 3 miesiące w Krakowie. Zwolniony 15.05.1918 r. wrócił do Janowic i rozpoczął pracę nauczyciela, a po miesiącu – od października tegoż roku jako nauczyciel w Straconce – obecna dzielnica Bielska, i w Białej Krakowskiej. Po zdaniu drugiego egzaminu nauczycielskiego – przeniósł się jako nauczyciel do Kobylina woj. Poznańskie. Następnie, odbywał służbę wojskową. Od 1.10.1920 r. przeniesiony do Krotoszyna woj. poznańskie gdzie pracował przez dwa lata. Od 22.08.1922 r. przeniósł się do szkoły powszechnej w Łąkocinach pow. odolanowski. Od 1.09.1922 r. kierownik tej szkoły. Od 1.08.1936 r. przeniesiony do szkoły powszechnej – do 1.09.1939 r. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał w Ostrowie Wlkp. W dniu wybuchu wojny uciekł do Janowic k/Bielska. Aresztowany 23.04.1940 r. po wezwaniu na posterunek policji w Bestwinie k/Bielska wraz z bratem Franciszkiem Adamskim oraz szwagrem Alfonsem Krzyżogórskim – wywiezieni do więzienia gestapo w Cieszynie, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6604. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po skutecznej interwencji żony, zwolniony z obozu 27.03.1941 r. W kwietniu 1945 r. wrócił do Ostrowa Wlkp. gdzie pracował jako nauczyciel do emerytury w 1952 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.