Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85634

ANTONIK ANTONI

Urodzony 12.02.1898 r. w Ligocie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3661. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.