Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85635

ARCT STEFAN,

Urodzony 10.05.1902 r. w Sosnowcu i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, aresztowane 15.04.1940 r. ok. 21 osoby w miejscu pracy (w magistracie), samochodami wywiezione zostały do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu do hali fabryki Schoena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu do pociągu osobowego więzionych w Sosnowcu ok. 1000 osób, wywiezieni zostali do KL Dachau. Od 16.08.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie w 1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.