Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85638

BABISZ KAROL,

Babisz Karol T 12, cz.23, 199

Urodzony 25.01.1897 r. w Lutyni Dolnej (nr 331) – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Sztygar w kop „Bettina” w Dąbrowie. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w gospodarstwie swego teścia Jana Juranka w Lutyni Dolnej. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 9.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.