Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85639

BACHTIG HENRYK

Urodzony 4.12.1884 r., mieszkaniec Olkusza. Ukończył wyższe studia prawnicze – adwokat w Olkuszu. Aresztowany w maju 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 1.07.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.