Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85644

BAJGER ROBERT,

Bajger Robert pop

Od 1938 r. wrócili na Zaolzie – do Gnojnika. W okresie międzywojennym działacz społeczny w Macierzy Szkolnej. Od początku okupacji hitlerowskiej tj. 1939 r. – z nakazu Arbeitsamtu pracował jako pracownik przymusowy w kopalni „Barbara” w Karwinie. Zaangażował się w działalność ruchu oporu, utrzymywał kontakty z grupą antyfaszystów, korzystających nielegalnie z nasłuchu radiowego i rozpowszechniających zasłyszane wiadomości. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie – później w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd wraz z ok. 600 współwięźniami 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 6884. Dnia 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3326. Zginął w tym obozie 10.07.1941 r. – z podaną przyczyną śmierci „zapalenie nerek”.Urodzony 3.11.1903 r. w Suchej Górnej – Zaolzie i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Kształcił się w Gimnazjum w Orłowie i Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 1924 r.). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w Publicznej Szkole Powszechnej w Goleszowie, później pracował w Suchej Górnej i Gnojniku. Od 1935 r. przeprowadził się do Tarnowskich Gór, – uczył w Bobrownikach i Radzionkowie.

Postscriptum: W tym samym czasie aresztowany był nauczyciel z Zaolzia Adolf Żyła oraz inż. Emil Łaciok.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII: Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.