Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85645

BALCAREK FRANCISZEK,

Urodzony 7.09.1897 r., zamieszkały w Trzyńcu – Zaolzie, narodowości polskiej. Urzędnik w hucie trzynieckiej. Aresztowany 23.04.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 28.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.