Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85646

BALON JERZY,

 Bałon Jerzy pop

Urodzony 13.10.1883 r. w Błędowicach Dolnych (nr 122) – Zaolzie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej skierowany do niemieckiego gimnazjum, gdzie zdawał maturę. Następnie studiował prawo w Wiedniu – absolutorium w 1909 r. Praktykę rozpoczął w Wadowicach i Myślenicach. Po pierwszej wojnie światowej pracował w kancelarii dr Wolfa we Frysztacie. W 1925 otworzył własną kancelarię adwokacką w Czeskim Cieszynie i prowadził ją aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

Już w gimnazjum niemieckim w Cieszynie należał do tajnego związku uczniowskiego „Jedność”. Po podziale Śląska Cieszyńskiego przejął rolę obrońcy ludu polskiego na Zaolziu, pełnił wiele funkcji społecznych tj. wiceprezesa Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej na Zaolziu, prezesa Towarzystwa Parku Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, działał w Towarzystwie Oszczędności i Zaliczek, Towarzystwie Domu Narodowego w Czeskim Cieszynie i Związku Spółdzielni Polskich na Zaolziu. W 1938 r., po przyłączeniu Zaolzia do Polski, przyjął obywatelstwo polskie i został wpisany na listę adwokatów Izby w Katowicach. Ponadto, był członkiem Miejskiej Rady Czeskiego Cieszyna oraz sekretarzem Polskiego Stronnictwa Ludowego na Zaolziu. Aresztowany 1.09.1939 r. i więziony do 15.12.1939 r. w KL Skrochovice. Po krótkotrwałym uwięzieniu wypuszczony na wolność, lecz ponownie aresztowany 11.04.1940 r. i przewieziony do KL Dachau, gdzie przebywał do 25.05.1940 r. Dnia 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 20.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.