Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85648

BANAŚ RUDOLF,

 Banaś Rudolf pop

Zwolniony z obozu do domu 28.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Zmarł 1.03.1970 r. w RychwałdzieUrodzony 27.05.1892 r. w Rychwałdzie (nr 648) – Zaolzie, i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Zawód wykonywany – górnik. Członek Macierzy Szkolnej i wielu innych organizacji polskich. Aresztowany 12.03.1940 r. w Rychwałdzie i do 4.04.1940 r. więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie był więziony od 5.04.1940 do 15.05.1940 r. Następnie, od 16.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w ewidencji obozowej, jako więzień nr 9972.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.w.