Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85649

BARANEK JAN,

Urodzony 18.11.1902 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany 12.04.1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.