Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85652

BARTOSIK JAN,

Urodzony 22.12.1911 r. w Cieszynie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Zawód wykonywany kupiec. Aresztowany 14.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.