Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85654

BĄK TADEUSZ

Urodzony 25.05.1898 r. w Białej. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6672. Od 5.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Od 29.10.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 14600. Zwolniony z obozu – brak daty zwolnienia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.