Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85656

BEDNORZ JÓZEF,

Urodzony 2.07.1882 r. w Rudzie Śl., zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Wykształcenie średnie – urzędnik magistratu. W okresie międzywojennym działacz plebiscytowy. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z ks. Juliuszem Pustelnikiem i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3673. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Zwolniony do domu 18.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.