Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85657

BIALIK LUCJAN,

Urodzony 18.11.1913 r. w Ogrodzieńcu pow. zawierciański. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Dąbrowie Górniczej. Przed wybuchem wojny w 1939 r. mieszkał i pracował jako nauczyciel w Kamienicy Biskupiej k/Brześcia. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Uniknąwszy niewoli, wrócił w okolicach października tegoż roku do Ogrodzieńca – uczył w szkole w Kamienicy. Aresztowany w kwietniu 1940 r. za przynależność do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, (razem z kierownikiem szkoły Janem Rejem – nauczycielem z Ogrodzieńca). Wywieziony do więzienia w Olkuszu, potem do więzienia w Sosnowcu, a stamtąd, w maju 1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Dalej – przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – nieznana data śmierci.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuka – Marka Trzepli.