Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85661

BIELCZYK MIECZYSŁAW,

Urodzony 4.05.1921 r. w Brzeszczach pow. oświęcimski i zamieszkały w tej miejscowości. Wykształcenie średnie techniczne – technik. Aresztowany w Brzeszczach 24.04.1940 r. i dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7153. Stamtąd, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.