Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85664

BIŁKO ANDRZEJ,

Urodzony 7.11.1896 r. w Krasnej, mieszkaniec Cieszyna. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel w szkole w Olbrachcicach, Cieszynie i Lublińcu – w szkole dla głuchoniemych. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, działacz społeczny i długoletni sekretarz Macierzy Szkolnej. Aresztowany w Cieszynie i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 22.04.1940 r. w transporcie zbiorowym wywieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 31.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN Katowice, sygnatura S88/10/ZU tom I do III;  sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Zbigniewa Biłko.