Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85665

BIŁKO HENRYK,

bilko-henryk-pop

Zginął w tym obozie 21.09.1941 r. (prawdopodobnie zagazowany w autobusie dla „inwalidów”).Urodzony 20.07.1920 r. w Stonawie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. W młodości harcerz i działacz młodzieżowy, a po studiach pedagogicznych – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Stonawie. Aresztowany 22.04.1940 r. i przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.