Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85666

BINDER LEON-ALEKSANDER,

Urodzony 20.02.1885 r. w Skierniewicach k/Warszawy. Przed wybuchem wojny od 1932 r. do kwietnia 1940 r. zamieszkał w Katowicach-Ligota. Wykształcenie wyższe w Petersburgu – inżynier metalurg. Pracował w tym zawodzie między innymi w Śląskich Technicznych Zakładach Metalowych w Katowicach jako profesor. Powodem aresztowana była odmowa podpisania Volkslisty. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3098. Po skutecznej interwencji rodziny zwolniony z obozu 11.11.1944 r., lecz jego organizm był do tego stopnia wyniszczony, że zmarł 15.08.1944 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania syna Mieczysława Bindera.