Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85667

BIZOŃ HENRYK,

Bizoń Henryk T 12, cz. 23, 279

Urodzony 12.09.1910 r. w Pietwałdzie – Zaolzie, tam zamieszkały w młodości, a później w Wierzniowicach. Po wykształceniu pedagogicznym nauczyciel, potem kierownik szkoły w Wierzniowicach do 1939 r. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po jakimś czasie był przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 13.01.1941 r. – zwolniony z obozu, wrócił do domu.

Bibliografia: : J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom I – słownik biograficzny, wyd. 2012 r.