Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85670

BŁASZCZYK JAN,

Urodzony 2.06.1893 r. Nie ustalone miejsce urodzenia i zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.