Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85671

BŁOTKO WIKTOR,

Urodzony 28.06.1913 r. w Komorowicach, pow. bielski. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel w Publicznej Szkole Powszechnej w pow. żywieckim. Aresztowany i dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6603. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 3383. Zginął w tym obozie 10.04.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.