Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85673

BOCEK PAWEŁ ks.,

bocek-pawel-ks-tif-sz-pop3

Urodzony 8.07.1909 r. w Koszarzyskach i tam zamieszkały do 1937 r., syn Jana i Anny z d. Rusz. Uczęszczał do szkoły publicznej w Koszarzyskach, do Gimnazjum Klasycznego w Cieszynie, a następnie od 1930 r. studiował teologię na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego – ordynowany na duchownego w 1935 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz i prefekt szkół parafii ewangelickiej w Ustroniu.

Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do KL Gusen i dalej do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22022. W 1942 r. zwolniony z obozu, pracował w prywatnej firmie jako pomocnik w księgowości. Nie są znane okoliczności jego podróży do Francji, wiadomo jednak, że pod koniec wojny pełnił tam funkcję kapelana ewangelickiego. Po powrocie do kraju wikariusz i katecheta parafii w Ustroniu. W 1951 r. drugi proboszcz parafii w Ustroniu, a po zgonie pierwszego proboszcza (ks. Seniora Pawła Nikodema) powołany w 1954 r. na to stanowisko. W latach 1956 – 1957 pełnił obowiązki seniora, w latach 1962 – 1965 był konseniorem Diecezji Cieszyńskiej. W 1980 r. przeszedł na emeryturę.

Bibliografia: Marcin Gabryś – Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera w Cieszynie (także udostępnione zdjęcie ze zbiorów ww. biblioteki); archiwum dr. n. med. J. Mazurka T .13, cz. 24 (146); J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 1957 r., s. 261.