Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85674

BOGUSZ WŁADYSŁAW,

Urodzony 7.11.1911 r. w Orłowej – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, syn Jerzego i Marii z d. Gemba. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany 19.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie. Zmarł 9.09.1967 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.