Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85675

BŌHM JAN,

Urodzony 20.01.1913 r. w Runda – Niemcy, zamieszkały w Katowicach. Aresztowany 9.04.1940 r. i transportem zbiorowym (kolejowym) przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2921. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu do domu 20.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.