Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85676

BOLEK JAN,

Urodzony 24.05.1882 r. w Błędowicach – Zaolzie, syn Józefa i Marii. Mieszkał w Wilamowicach k/Skoczowa. Był wybitnym działaczem kulturalnym w organizacjach polskich. Od 1920 r. nauczyciel w Dębowcu, następnie kierownik i nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Wilamowicach, Międzyświeciu, kierownik i nauczyciel sześcioklasowej Szkoły Ewangelickiej przy Kościele Ewangelickim w Skoczowie „Na kępie”. Znienawidzony za tę działalność przez skoczowskich Niemców, znalazł się na liście niebezpiecznych dla III Rzeszy. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo w Wilamowicach i uwięziony na krótki czas w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, gdzie zginął 11.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.