Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85677

BOLIŃSKI CZESŁAW,

Urodzony 11.04.1900 r. w Warszawie, zamieszkały w Sosnowcu, urzędnik państwowy – urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, ok. 21 osób aresztowanych 15.04.1940 r. w miejscu pracy (w magistracie), stamtąd samochodami wywieziono do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu (hali fabryki Schoena), gdzie przebywali kilka przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu do pociągu osobowego więzionych w Sosnowcu ok. 1000 osób – wywieziono do KL Dachau. Biliński zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 12591. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie – brak daty zgonu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.