Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85678

BORYCZKA WIKTOR,

Urodzony 6.12.1891 r. w Zabrzu, zamieszkały w Rudzie Śląskiej. Wykonywany zawód – karczmarz-restaurator. Aresztowany 5.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7932. Od 26.06.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.