Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85680

BRANNY JAN,

Więzień w Cieszynie, w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 22.05.1887 r. w Mostach k/Jabłonkowa – Zaolzie, syn Jerzego i Marii z d. Gembala; nauczyciel. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Cierlicku – Zaolzie, a następnie w Cieszynie ukończył szkołę wydziałową, zaś w 1906 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie. Pracę nauczyciela rozpoczął w Stanisławicach, a od 1912 r. był kierownikiem szkoły w rodzinnych Mostach, gdzie pełnił także funkcję sekretarza gminy. Był aktywnym członkiem Macierzy Szkolnej, Związku Polaków i Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Śląska Cieszyńskiego. Był  zaangażowany w pracach plebiscytowych, natomiast po podziale Zaolzia przeniósł się do Polski i osiadł w Cieszynie, podejmując pracę w inspektoracie szkolnym, później został kierownikiem w miejscowym Zakładzie Wychowawczym. Zaangażowany w Macierzy Szkolnej, w chórze „Harmonia”, w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra”. Był członkiem Chrześcijańskiego Związku Nauczycielstwa w Polsce i członkiem Rady Nadzorczej Komunalnej Kasy Miasta Cieszyna. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu (wraz z synami). Aresztowany, więziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Dachau i dalej przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie był poddawany doświadczeniom pseudomedycznym. Odzyskał wolność w 1945 r. – po powrocie do Cieszyna, pracował w szkolnictwie na terenie miejsca zamieszkania. Zmarł 9.09.1967 r.

Bibliografia: J. Golec i S. Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Tom 2, wyd. 1995 r., s. 27.