Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85681

BRASZKA JÓZEF,

braszka-jozef-szar

Urodzony 12.03.1884 r. w Bestwinie pow. bielski, zamieszkały w tej miejscowości. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym nauczyciel – profesor. Aresztowany i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7052. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, skąd 14.08.1940 r. przesłany ponownie do KL Dachau. Zginął w tym obozie 27.08.1940 r.

Postscriptum: Sentyment do tej jakże wspaniałej osoby każe dopisać kilka dodatkowych słów o profesorze Jozefie Braszka. Ostatnie dni jego życia zostały jednak nieco przekłamane w relacji różnych osób. Otóż, według jednych zginął w KL Mauthausen, chociaż w dokumentacji znajdującej się APMA-B nie ma śladu pobytu J. Braszki w tym obozie. Inni powołują się na śmierć w KL Auschwitz – gdzie faktycznie miały miejsce takie sadystyczne sceny jak opisał to Jan Wiktor w książeczce „Okruchy Słoneczne” – także brak jest w APMA-B śladów na ten temat. Jest jednak najbardziej wiarygodna wersja, że zginął w KL Dachau, gdyż ujmuje prof. Józefa Braszkę w swojej książce-wykazie ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 22

Bibliografia: J. Klistała, Koszmary z hitlerowskich polenlagrów, więzień i konzentrationslagrów …, wyd. 2012 r.; Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.