Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85684

BRORZNY JAN,

Urodzony 20.12.1894 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym 5.05.1940 r. przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.